عضویت پرسش و پاسخ لینکها

معرفی کتاب

در این بخش کتاب ها معرفی میشوند.


معرفی کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS (دکتر داوری و رضازاده)

این کتاب تلاشی است جهت آشنایی محققین کشور با روش PLS و نحوه­ ی کار با نرم افزار Smart PLS. توضیح تئوریک مبانی نظری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و به خصوص روش PLS به همراه مثال­های کاربردی کار با نرم افزار Smart PLS که داده­ های مربوطه در سی دی به همراه کتاب آورده شده است، به محقق کمک خواهد نمود تا به تجزیه و تحلیل داده­ ها بپردازد. به خصوص نحوه تفسیر نتایج برآمده از نرم افزار با استفاده از الگوریتمی که توسط نویسندگان کتاب معرفی شده است، راهنمایی جامع و کاربردی در اختیار پژوهشگران برای انجام تحقیقات علمی خود در قالب مقالات علمی، پایان نامه، طرح­های تحقیقاتی و ... فراهم نموده است.

این کتاب تحت انتشارات جهاد دانشگاهی در پاییز سال 1392 به چاپ رسیده است.