عضویت پرسش و پاسخ لینکها

معرفی گروه معیار

به اطلاع محققین و پژوهشگران محترم می رساند که گروه معیار جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی سازمانها و همچنین کمک به پژوهشگران و تبادل نظرات آنها در راستاي ارتقاي سطح پژوهشی جامعه علمی ایجاد شده است که امید است در این راستا مفید واقع گردد. برای دسترسی به مطالب علمی و پژوهشی تهیه شده می توانید از بخش مقالات استفاده نمایید.جدیدترین خبرها