عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

بخش مقالات در وبسایت معیار

گروه: عمومی
۲۰ فروردین ۱۳۹۳

بخش مقالات در وبسایت معیار به مسائل و موضوعات مرتبط با تحقیق و پژوهش می پردازد. این بخش شامل زیر بخش های زیر است و تلاش شده است تا مشکلات متداول و سوالات معمول محققین پوشش داده شوند.

آمار و تحلیل آماری، ساخت ابزار اندازه گیری، کارآفرینی، مدیریت و سازمان مسائل پژوهشی افراد، مسائل پژوهشی سازمان ها، مقاله و مقاله نویسی

برای دسترسی به این بخش به اینجا مراجعه نمایید.

منبع: گروه معیار