عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

بارگذاری محتویات سی دی کتاب آموزش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS در وبسایت معیار

گروه: عمومی
۳ فروردین ۱۳۹۳

با توجه به نیاز محققان و کاربران نرم افزار SmartPLS به محتویات سی دی آموزشی که همراه با کتاب آموزش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ارائه شده بود، تصمیم گرفتیم تا محتویات سی دی را در وبسایت بارگذاری نماییم تا کاربران از این طریق نیز به آنها دسترسی داشته باشند.

از این قسمت می توانید فایل نرم افزار SmartPLS را دانلود کنید که از سایت smartpls.de گرفته شده است.

در ادامه نیز می توانید محتویات سی دی که شامل مثال های کتاب است را دانلود کنید.

مثال اول - مثال دوم - مثال سوم - مثال چهارم قسمت اول - مثال چهارم قسمت دوم

منبع: گروه معیار
ضمیمه ها