عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

اعلام لیست موسسات آموزش عالی آزاد فعال از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی

گروه: پژوهشی
۶ اسفند ۱۳۹۲
لیست موسسات آموزش عالی آزاد فعال در سراسر کشور از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس علی معصومیان رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی­کاربردی در مورد سوالات متعدد شهروندان در زمینه تأیید موسسات آموزش عالی آزاد گفت: از 143 موسسه آموزش عالی آزاد در سراسر کشور، هم اکنون 108 موسسه فعال می باشند که به ارائه خدمات آموزشی دوره های کوتاه مدت تخصصی می پردازند.
رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص در همین ارتباط توضیح داد: از مجموع 143موسسه، 2 موسسه از شورای نظارت دانشگاه حکم انحلال دریافت کرده اند.
وی همچنین معیار فعال بودن موسسات آموزش عالی آزاد را، درخواست اجرای دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در یک سال گذشته عنوان کرد.
مهندس علی معصومیان تصریح کرد: علاوه بر موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز که به اجرای آموزش های عالی آزاد از جمله آموزش فراگیر پیام نور و دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی می پردازند، برای تعدادی از مجریان آموزشی از جمله بسیج دانشجویی و مراکز آموزش جهاد دانشگاهی مجوز اجرای دوره های فراگیر پیام نور و دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ودکتری را صادر کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: مرجع صدور مجوز دوره های آموزش های عالی آزاد و آموزش های کوتاه مدت تخصصی از جمله MBA و DBA و همچنین مرجع تأیید گواهینامه پایان دوره آموزش های مذکور، مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.
منبع: سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری