عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

موفقیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ششمین جشنواره ملی حرکت

گروه: پژوهشی
۶ اسفند ۱۳۹۲
ششمین جشنواره ملی حرکت با حضور انجمن های علمی 80 دانشگاه از سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، ششمین جشنواره ملی حرکت با هدف تقویت ارتباط میان انجمن های علمی  و شناسایی و معرفی و قدردانی از انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در عرصه های آموزشی، ترویجی، فناوری، اختراع و ابتکار، کارآفرینی و نشریات علمی دانشجویی برگزار گردید.
دکتر صادقی ، معاون فرهنگی،اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اظهار داشت: در راستای این جشنواره به منظور ایجاد فن بازار و نمایش دستاورد های انجمن های علمی دانشجویی برگزار وغرفه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با نمایش دستاورد های علمی دانشجویان از جمله شناور توسن، طرح دستگاه بیو گاز مورد استقبال بازدید کنندگان و رسانه های مختلف قرار گرفت.
وی افزود: جشنواره ملی حرکت امسال در 14 گروه رقابتی برگزار و در خاتمه، انجمن علمی دانشجویی شیمی با ارائه طرح پالوت تولید  "بیو گاز" در بخش ابتکار و دبیر شورای دبیران انجمن های علمی، امیرشمس الدین لو موفق به کسب عنوان برگزیده و نخست جشنواره و انجمن علمی مکانیک در بخش نوآوری با طرح شناورتمام هوشمند " توسن" و انجمن علمی زیست سلولی در بخش نشریات با نشریه "دسل" موفق به کسب عنوان قابل تقدیر جشنواره شدند.
گفتنی است در این نمایشگاه رونمایی از شناور تمام هوشمند توسن و پایلوت تولید بیوگاز توسط دکتر هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و همچنین دکتر روستاآزاد، رییس دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.
منبع: سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری