عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

Impact Factor چیست؟

گروه: مسائل پژوهشی افراد
۲۶ تیر ۱۳۹۳

شاید تا به حال زیاد با مفهوم ضریب ایمپکت فکتور (IF) روبرو شده باشید. در حقیقت بسیاری برای ارزشیابی یک مجله علمی از این ضریب استفاده می کنند. از این رو در این نوشتار فایلی قرار داده شده که مروری بر این معیار و نحوه محاسبه آن دارد که می توانید از بخش ضمیمه ها دریافت نمایید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها