عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

مدل سازنده یا انعکاسی؟

گروه: آمار و تحلیل آماری
۲۵ تیر ۱۳۹۳

با توجه به اهمیت مدل سازی معادلات ساختاری بارها پیش آمده که محققان در انتخاب نوع مدل های اندازه گیری در تحقیقاتشان دچار مشکل می شوند. از این رو در این نوشتار سوال یکی از کاربران را در این خصوص مطرح کرده و جواب گروه معیار را هم قرار داده ایم که می تاند سوال خیلی از کاربران هم باشد.

فایل سوال و پاسخ در این خصوص را می توانید از بخش ضمیمه ها دریافت کنید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها