عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

AMOS دومین نرم افزار محبوب در تحلیل های SEM

گروه: آمار و تحلیل آماری
۱۷ تیر ۱۳۹۳

بعد از معرفی روش معادلات ساختاری، نرم افزارهای متعددی یکی پس از دیگری وارد این عرصه شدند که بی شک لیزرل اولین و قوی ترین آنها بود. در این میان، شرکت IBM که خیل عظیمی از کاربران خود را از دست داده می دید وارد این حوزه شد و با معرفی نرم افزاری قوی به نام AMOS، دوباره توجه کاربران را به خود جلب نمود.

مهمترین نقطه قوت AMOS، راحتی کار با آن نسبت به لیزرل و همچنین هماهنگی بسیار بالای آن با نرم افزار دیگر شرکت IBM یعنی SPSS معروف است. بدلیل اهمیت این نرم افزار در این نوشتار جزوه رسمی آموزشی این نرم افزار که توسط خود شرکت IBM معرفی شده است را قرار داده ایم که از اینجا قابل بارگذاری است.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار