عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

لیزرل، آشناترین نرم افزار معادلات ساختاری

گروه: آمار و تحلیل آماری
۱۳ تیر ۱۳۹۳

شاید بدانید که ظهور مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزل بود ه برای اولین بار امکان تحلیل روابط میان چندین متغیر به طور همزمان را میسر می ساخت. قبل از معرفی SEM، روش هایی مانند رگرسیون برای بررسی تأثیر سازه ها بر یکدیگر در مدل ها استفاده می شد. حال پس از گذشت چندین سال و پیشرفت روش های تجزیه و تحلیل داده ها، هنوز هم بسیاری از لیزرل استفاده می کنند. با وجود معرفی نرم افزار هایی با محیط کاربری ساده تر، به نظر می رسد هنوز لیزرل طرفداران خود را دارد. 

برای آموزش نحوه ار با این نرم افزار، جزوات و کتاب های متعددی نوشته شده است ه در این نوشتار یکی از معتبرترین جزوات کوتاه و کاربردی آموزش کار با این نرم افزار با زبان اصلی ارائه می گردد. توجه داشته باشید که با وجود تصویرهای رسا و جزئی در این جزوه، نیازی به ترجمه متن آن نیست.

این جزوه را می توانید از اینجا بارگذاری نمایید. 

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار