عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

نمونه ای کاربردی از طرح کسب و کار یا BP

گروه: کارآفرینی
۸ خرداد ۱۳۹۳

طرح کسب و کار یا BP ابزاری مفید برای مدیریت کسب و کار و پیش بینی سود و زیان ایده های نوآورانه که احتمال اجرا در دنیای عمل را دارند، محسوب می گردد. با توجه به اهمیت این ابزار مفید، در این نوشتار یک نمونه از طرح کسب و کار تهیه شده توسط گروه معیار قرار داده شده است که می توانید از قسمت ضمیمه ها دریافت نمایید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها