عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

مقدمه ای بر APA

گروه: مقاله و مقاله نویسی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

همانطور که قبلا در یکی از نوشته ها درباره APA گفتیم، این موسسه قواعدی در زمینه نگارش متون علمی ارائه داده است. در این نوشتار فایلی قرار داده شده که مقدمه ای کوتاه بر APA و نحوه نگارش یک متن علمی توسط آن ارائه شده است.

ضمیمه ها