عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

تفاوت ضرایب استاندارد شده مسیر و مقادیر F2

گروه: آمار و تحلیل آماری
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

همانطور که می دانید تعیین شدت تأثیر متغیرها بر هم یکی از مهمترین اهداف تحلیل داده ها در طرح های علمی مثل مقالات پژوهشی است. در این مورد یکی از کاربران روش PLS سوالات خوبی پرسیدند که به نظر مشکل بسیاری از کاربران می رسد. از این رو در این نوشتار این پرسش و پاسخ را قرار دادیم تا برای دیگران نیز مفید باشد.

 

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها