عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

نحوه گزارش دهی تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS در مقالات

گروه: آمار و تحلیل آماری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

در این نوشتار فایل مربوط به سوالات یکی از کاربران PLS قرار داده شده است که به نظرمان رسید سوالات مورد نظر خیلی ها باشد. از این رو سوالات و جواب ها را می توانید از قسمت ضمیمه ها دریافت کنید.

یکی از این سوالات این است که چگونه تحلیلی که با استفاده از نرم افزار PLS انجام شده است را در مقالات گزارش داد و چه قسمت هایی لازم است آورده شوند. برای این منظور مقاله هایی برای نمونه قرار داده شده است تا الگویی برای کاربران باشد که از اینجا و ایجا می توانید دریافت نمایید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها