عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

نحوه رفرنس دهی در کارهای علمی

گروه: مقاله و مقاله نویسی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

یکی از موارد مهم در نگارش مطالب علمی نحوه ارجاع دهی به مطالب استفاده شده از نویسندگان دیگر است. برای راهنمایی محققان جهت نحوه صحیح ارجاع به مطالب استفاده شده، شیوه های متعددی تا به حال معرفی شده است که APA که مخفف american psychologist association به معنی انجمن روانشناسی آمریکا است، بدون شک مهمترین و محبوب ترین آنهاست. APA به طور دائم به روز می شود که آخرین نسخه آن نسخه 6 می باشد. با توجه به اهمیت این نحوه ارجاع دهی، در این نوشتار این منبع قرار داده شده که می توانید از اینجا بارگذاری نمایید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار