عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

نحوه شناسایی مجلات علمی نامعتبر

گروه: مسائل پژوهشی افراد
۲۵ فروردین ۱۳۹۳

انتخاب مجلات برای نویسندگانی که قصد چاپ نمودن مقالاتشان را دارند، مهم به شمار می رود. به همین دلیل آنها نیاز دارند تا عوامل مختلفی را بررسی کنند تا تصمیم نادرستی نگیرند. از جمله اینکه برخی مجلات دارای کیفیت نامناسب بوده و یا برای چاپ مقالات هزینه ی هنگفتی را درخواست می کنند. راه های مختلفی برای شناسایی این مجلات وجود دارد که مهمترین آن، بررسی کیفیت اکثر مقالاتی است که در آن چاپ شده اند. یکی دیگر از راه ها، اتکا به لیستی ایت که توسط وزارت علوم و هر چند وقت یک بار منتشر می شود که حاوی مجلات نامعتبر است.

در این نوشتار، این لسیت را می توانید از اینجا دریافت کنید.

مولف: گروه معیار